მაღაზიის წესები და პირობები

მაღაზიის წესების ბოლო განახლება: 20/11/2020

მაღაზია ვალდებულია:

 1. პროდუქტის განთავსებამდე დარწმუნდეს მის მდგომარეობაში და ვარგისიანობაში.
 2. აკონტროლოს პროდუქტების მარაგი.
 3. აკონტროლოს თავის მაღაზიაში შემოსული შეკვეთა და დროულად მოახდინოს რეაგირება.
 4. მარაგის ამოწურვის შემთხვევაში შეუცვალოს პროდუქტს სტატუსი რომ მომხმარებელი არ შეიყვანოს შეცდომაში.
 5. რაიმე პრობლემის არსებობის შემთხვევაში დროულად მოახდინოს მომხმარებლის ინფორმირება მიმდინარე სიტუაციაზე.
 6. განათავსოს პროდუქტის რეალური ფოტოებით და ინფორმაციით.
 7. პროდუქტზე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში 7 კალენდალური დღის მანძილზე დააბრუნოს თანხა ან გადაცვალოს ნივთი.

(წესების არ დაცვის შემთხვევაში მაღაზია გაუფრთხილებლად დაიბლოკება.)

აკრძალული პროდუქტები:

 1. თამბაქო და თამბაქოს შემცველი ნებისმიერი პროდუქტი.
 2. ალკოჰოლი.
 3. ცეცხლსასროლი იარაღი.
 4. ნებისმიერი სახლის წამალი რომელიც გაიცემა რეცეპტით.
 5. ცივი იარაღი (დანა და ნებისმიერი ბასრი საგანი).
 6. ნარკოტიკული საშუალებები ან მასთან დაკავშირებული ატრიბუტები.
 7. ცეცხლსასროლი იარაღი ან საბრძოლო მასალა.
 8. საკაბელო და სატელიტური ტელევიზიების სიგნალის ჩამხშობი მოწყობილობები.
 9. პორნოგრაფიული მასალა.
 10. მთავრობის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები და ლიცენზიები, ასევე რეპროდუქცია და ინოვაციის ნიმუშები.
 11. არალიცენზირებულ ლატარიასა და აზარტულ თამაშობებთან დაკავშირებული მომსახურება;
 12. მრავალდონიანი მარკეტინგული, პირამიდის სტილის სავაჭრო ან Ponzi სქემები, მატრიცა პროგრამები ან სხვა სწრაფი გამდიდრების სქემები ან მაღალშემოსავლიანი საინვესტიციო პროგრამები.
 13. საქონელი ან მომსახურება, რომელიც არღვევს მესამე პირთა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, რომელიც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს ელექტრონული სახის გადმოსაწერი პროგრამებით არაკანონიერ სარგებლობას.
 14. ნებისმიერი პროდუქტი რაც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით!
 15. ძვირფასი ლითონები.
 16. ნებისმიერი პროდუქცია რომელი გამოყენებულია და არის “მეორადი”.
 17. shoppy.ge უფლებას იტოვებს, საკუთარი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, გაზარდოს ან შეამციროს აღნიშნული აკრძალული ოპერაციების კატეგორიები.

შოპპი ვალდებულია:

 1. აკონტროლოს შეკვეთები და მოახდინოს მათი ტრანსპორტირება მაღაზიიდან მომხმარებლამდე, მომხმარებლის არჩეული სერვისით.
 2. შექმნას ფასდაკლების კოდი კონკრეტულ მაღაზიაზე / ნივთზე / ფასზე. (სურვილისამებრ)
 3. დაიცვას მომხმარებლების და მაღაზიის უფლებები.
 4. მიიღოს საჩივრები, განიხილოს და გააცნოს ორივე მხარეს არსებული სიტუაცია.
 5. დროულად მოახდინოს მაღაზიის ანგარიშსზე თანხის ასახვა. (მოთხოვნის შემდეგ. მინ 150₾)

ანგარიშსწორება:

 1. მინიმუმი მოთხოვნის თანხა არის 150₾.
 2. ანგარიშსწორება თანხის მოთხოვნიდან ხდება 2 სამუშაო დღის მანძილზე მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.
 3. პროდუქციი გაყიდვა ხდება მხოლოდ ლარში.

მომსახურეობის საკომისიო შეადგენს 15% ყველა ხარჯის ჩათვლით.

მომსახურეობაში შედის: საიტზე (https://shoppy.ge) განთავსება, ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე განთავსება, თქვენგან პრდუქტის წაღება და მომხმარებლისთვის მიწოდება სასურველ მისამართზე, თანხის დროული ჩარიცხვა თქვენს ანგარიშზე.

შოპპი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს “შოპპიზე გაყიდვის წესები”.

მაღაზიის გახსნა შოპპიზე

შოპპიზე მაღაზიის რეგისტრაციის შემდგომ გადამოწმდება თქვენი ინფორმაცია, ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ დადასტურდება მაღაზიის სტატუსი და ამის შემდეგ შეგეძლებათ განათავსოთ სასურველი პროდუქტები შოპპიზე ულიმიტოდ.

შოპპის წესები და პირობები.  კონფიდეციალურობის პოლიტიკა.   პროდუქტის დაბრუნების წესები.   გარანტია.

შოპპიზე მაღაზიის რეგისტრაციით მე ვეთანხმები გამოყენების წესებსა და პირობებს