წესები და პირობები

შოპპის წესები

 1. შეკვეთის განხორციელებამდე გადაამოწმეთ თქვენი პირადი მონაცემები და მისამართი სადაც უნდა მოხდეს პროდუქტის მიტანა.
 2. შეკვეთის განხორციელებიდან 30წუთის განმავლობაში შესაძლებელია შეკვეთის გაუქმება / შეცვლა.
 3. შეკვეთა რომელიც განხორციელდება 17:00 საათის შემდეგ ავტომატურად გადადის შემდეგი დღის შეკვეთებში და ჩაბარდება მომდევნო დღეს.
 4. 17:00 საათამდე განხროცხიელებული შეკვეთები ჩაბარდება იმავე დღეს.
 5. თუ გსურთ შეკვეთის კონკრეტულ დროზე მოტანა მიუთითეთ “შეკვეთის დეტალები”-ში.
 6. ანგარიშსწორება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ვიზა ან მასტერქარდ ბარათით.
 7. მისამართის / ტელეფონის ნომრის ან რაიმე სხვა მცდარი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ შეკვეთა განთავსებულია გთხოვთ დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომერზე.

რეგისტრაციის წესები:

 1. მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები, საკონტაქტო ნომერი, ელექტონული ფოსტის მისამართი და მდებარეობა.
 2. რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება.
 3. მომხმარებლის სახელი და პაროლი უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებული აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი, იგი შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს (A-Z), ციფრებს (0-9) და სიმბოლოებს.
 4. აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება.